Artikel 1 – Aanbiedingen
1.1 Alle aanbiedingen op www.shashasieraden.nl  zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.
1.2 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor eventuele nabestellingen.
1.3 Speciale aanbiedingen of kortingen kunnen niet met elkaar of met een eventuele vaste klantenkorting worden gecombineerd.
 
Artikel 2 – Prijzen
2.1 De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
2.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.
2.3 Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.
 
Artikel 3 – Verzendkosten
3.1 Verzendkosten zijn gratis naar Nederland en België.
3.2 ShaSha behoudt zich evenwel het recht voor om, in bijzondere gevallen waaronder retourneren/ruilen, de kosten voor de verzending wel in rekening te brengen.
 
Artikel 4 – Betaling
4.1 Zodra uw betaling bij ons is binnengekomen, en het artikel is in voorraad, versturen wij uw bestelling.
4.2 Met iDEAL kunt u vertrouwt, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank.
4.3 Met uw PayPal account ook veilig en direct betalen.
  
Artikel 5 – Levering
5.1 De artikelen worden binnen 7-14 werkdagen in Nederland bezorgd. In België worden de producten tussen 14-28 werkdagen bezorgd. Dit is geen garantie.
5.2 De verzending wordt per email aan u bevestigd.
5.3 De verzending is 9 van de 10 keer te traceren met een track en trace code. Dit is ook geen garantie.  
Artikel 6 – Retourneren/Ruilen
6.1 U heeft een afkoelingsperiode van zeven werkdagen om zonder opgave van reden het product te retourneren met uitzondering van oormode die om hygiënische redenen niet zal worden geaccepteerd.
6.2 U dient binnen 24 uur na ontvangst per e-mail kenbaar te maken welke artikelen u wilt omruilen, en deze artikel(en) binnen 14 dagen ongedragen, onbeschadigd, in de originele verpakking op een deugdelijke manier verpakt en voldoende gefrankeerd aan ons te retourneren. De kosten voor de retourzending zijn voor uw rekening.
6.3 Na ontvangst van de retourzending zal ShaSha Sieraden het aankoop bedrag binnen 7 dagen aan u terugbetalen, onder aftrek van eerder gemaakte verzendkosten (zie art. 3.2-3.3).
 
Artikel 7 – Garantie
7.1 De garantiebepaling is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (excl. verzendkosten).
7.2 De garantie heeft betrekking op materiaal- en productiefouten. Breuk, verkleuringen en beschadigingen evenals andere beschadigingen veroorzaakt door het dragen van de sieraden of kleding zijn uitgesloten. Voorgaande ter uitsluitende beoordeling van ShaSha Sieraden.
7.3 Indien u aanspraak kunt maken op de garantieregeling ontvangt u het gerepareerde artikel retour, of een nieuw artikel, of, mocht het artikel niet meer in de collectie voorkomen, dan een gelijkwaardig product uit de collectie van ShaSha Sieraden naar keuze.
7.4 Bij gebruikmaken van deze garantie dient altijd vooraf aan de retourzending contact te worden opgenomen via ShaShaSieraden@gmail.com met daarin uw verzoek om reparatie of omruiling met opgaven van de defecten. Vermeld uw ordernummer, naam, adres en woonplaats en om welk artikel het gaat.
7.5 Garantie is niet van toepassing op items gekocht bij sample sales of onbevoegde verkooppunten.
Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.2 De inhoud van de webshop en overige uitingen van ShaSha Sieraden zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. ShaSha Sieraden kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. ShaSha Sieraden is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie, door haar onbedoeld verstrekt.
8.3 ShaSha Sieraden is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
8.4 ShaSha Sieraden  beeldt de producten omwille van de zichtbaarheid op uw beeldscherm niet op werkelijke grootte af. De werkelijke afmetingen van de producten worden zo zorgvuldig mogelijk weergegeven in de omschrijving bij het betreffende product. ShaSha Sieraden is niet aansprakelijk voor afmetingverschillen tussen de foto’s en het werkelijke product noch voor meetfouten in de opgegeven omschrijving.
 
Artikel 9 – Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ShaSha Sieraden in geval van overmacht het recht om na haar keuze de uitvoering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling. Opschorting en/of ontbinding kan plaatsvinden zonder dat ShaSha Sieraden gehouden is tot enige schadevergoeding.
 
Artikel 10 – Wijziging Algemene Voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.
 
Artikel 11 – Toepasselijk Recht en Geschillen
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.